Övning med klientmaterial:

– Ni skall nu läsa igenom denna information och sortera relevant material som ni kan använda i en kommande progression. Ni skall inte göra en progression utan välja det som är relevant och forma det till klientens fördel.

– Vilka delar ser ni som viktiga att lyfta fram i förloppet?

– Vilka personer bör terapiförloppen innehålla och hur skulle det kunna se ut?

– Finns det anledning att blanda in R2C i processen?

– Övrigt?